Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

TOCYNNAU AR WERTH A CYCHWYN YMARFERION AM LIFTED BY BEAUTY: ADVENTURES IN DREAMING GAN NATIONAL THEATRE WALES

TOCYNNAU AR WERTH A CYCHWYN YMARFERION AM LIFTED BY BEAUTY: ADVENTURES IN DREAMING GAN NATIONAL THEATRE WALES

CAST HEFYD WEDI’I GADARNHAU AR GYFER Y CYNHYRCHIAD NEWYDD YMA, WEDI’I GREU A’I LWYFANNU YN Y RHYL, SIR DDINBYCH

 

Mae ymarferion yn cychwyn heddiw ar gyfer Lifted By Beauty: Adventures In Dreaming gan National Theatre Wales, lle bydd y gynulleidfa ar daith tywys o gwmpas y Rhyl.

 

Bydd cynhyrchiad cyntaf National Theatre Wales yn  2017 yn cael ei ysbrydoli gan Y Rhyl a'i berfformio yno yn ystod mis Mawrth/Ebrill, yn nhraddodiad y cwmni o wneud cynyrchiadau theatr gyda chymunedau lleol ac ar eu cyfer.

 

Mae’r artist Mark Storor a National Theatre Wales wedi bod yn dod i adnabod y Rhyl a llawer o'i thrigolion dros nifer o fisoedd; o siopau coffi i swyddfeydd y cyngor, o grwpiau llyfrau i fanciau bwyd, o ganolfannau i ferched i'r traeth, maent wedi bod yn casglu straeon gan y rhai sy'n adnabod y dref orau.

 

Y canlyniad fydd cynhyrchiad ar droed wedi’i ysbrydoli gan o bobl yna a’u straeon, yn cynnwys actifyddion gwleidyddol lleol a grwpiau mam a’i phlentyn, rhai sydd yn newydd i’r dre a rhai sydd wedi bod yma trwy gydol eu hoes. Tra’n cerdded mewn grwpiau trwy ganol y dref ac ar y traeth, mi fydd y gynulleidfa yn cyfarfod perfformiadau gan artistiaid proffesiynol yn cynnwys actorion, dawnswyr ac artistiaid syrcas, wedi’u cyfuno gyda sainweddau a gosodiadau golau. Bydd Lifted By Beauty: Adventures In Dreaming yn bortread byw o'r Rhyl go iawn, tref sydd ar fin cael adfywiad.

 

Bydd cast proffesiynol y cynhyrchiad yn cynnwys: June Campbell-Davies, Marco Fiera, Lloyd Meredith, Rhys Meredith, Laura Moy, Francois Pandolfo a Caroline Sabin, sydd oll yn cychwyn eu hymarferion yn y dref heddiw ar gyfer y perfformiadau 31 Mawrth-2 Ebrill.

 

Yn y cyfamser, mae National Theatre Wales wedi sefydlu siop yn 66 Stryd Fawr, Y Rhyl rhwng nawr a'r perfformiadau, ac mae croeso i bawb a hoffai wybod rhagor am y cynhyrchiad alw heibio am sgwrs. Mae tocynnau ar gyfer y cynhyrchiad nawr ar werth ar wefan National Theatre Wales, dros y ffôn ar 029 2037 1689 neu o’r siop ei hun. Cadwch lygad ar y wefan ar gyfer yr oriau agor diweddaraf.

 

Mae Mark Storor yn artist Prydeinig arobryn gyda enw da rhynglwadol. Mae e’n gweithio yn y gofod rhwng celf byw a theatr, ac mae e wedi’i ddisgrifio yn y wasg Prydeinig fel “a genuinely visionary theatre maker”, “an alchemist” a “one of the most distinctive voices in British Theatre”. Mae ei waith wedi’i ddyfeisio, yn aml yn safle-benodol a wastad yn gyd-weithiol. Mae ei waith diweddar yn cynnwys Baa Baa Baric: Have You Any Pull? A Quiet Revolution (gyda Heart Of Glass, yn St Helen’s), Little Sister (Manchester Royal Exchange), The Simplicity of Truth (FACT), The Barometer of My Heart (Anna Ledgard mewn cydweithrediad ag Artsadmin), Puffball (The Roundhouse, Llundain ac ar daith), The Paper Project (Oval House, Llundain) a A Tender Subject (Artangel).

 

 

Y Prosiect Democratiaeth Mawr

 

Lifted By Beauty: Adventures In Dreaming yw digwyddiad olaf Prosiect Democratiaeth Mawr tair blynedd National Theatre Wales, sydd wedi archwilio sut y gall celf a chreadigrwydd  helpu cymunedau ledled Cymru i ail-ymgysylltu â'r broses ddemocrataidd.
 

Wedi'i lansio ym mis Gorffennaf 2014, ganed y Prosiect o raglen Gynulliadau’r cwmni, lle y gall artistiaid a chymunedau gyfuno perfformio a thrafod i fynd i'r afael â phynciau llosg.

 

Yn ei gyfnod mwyaf diweddar, cynhaliodd NTW ddiwrnod rhad ac am  ddim o berfformiadau a dadleuon gwleidyddol yn y Senedd - 10 mlynedd i'r mis ers ei agor - a'r Pierhead ym Mae Caerdydd, ym mis Mawrth 2016. Gyda'r hwyr, cynhaliwyd un Cynulliad olaf yn y Senedd ar yr holl faterion a godwyd, ond hefyd i ofyn 'beth yw'r mater pwysicaf sy'n wynebu Cymru?', gyda golwg ar gynhyrchu sioe a ysbrydolwyd gan yr ateb, yn 2017. Efallai nad yw'n syndod mai 'caledi' oedd yr ateb. Mae Lifted By Beauty: Adventures In Dreaming yn rhannol yn ymateb i hyn; yn archwiliad artistig o galedi - a beth y gall ei olygu i drefi ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

 

Mae'r Prosiect Democratiaeth Mawr yn cael ei gefnogi gan Sefydliad Rayne.

 

 

Gwybodaeth lawn am y perfformiadau:

 

National Theatre Wales yn cyflwyno

LIFTED BY BEAUTY: ADVENTURES IN DREAMING

Perfformir yn Y Rhyl, Sir Ddinbych

Artist: Mark Storor
Cyfansoddwr: Brian Duffy

Dylunydd Sain: Mike Beer

Cyswllt Cymunedol: Jan Miller

Ffotograffydd: Stephen King

Dylunydd Goleuo: Ceri James

Cydymaith Dylunio: Eleri Lloyd

Goruwchwyliwr Gwisgoedd: Llinos Griffiths

 

Dyddiadau’r Perfformiadau:

Dydd Gwener 31 Mawrth, 6pm

Dydd Sadwrn 1  Ebrill, 6pm

Dydd Sul 2 Ebrill, 6pm

 

Swyddfa Docynnau

Arlein: https://www.nationaltheatrewales.org/cy/lifted-beauty

Dros y ffôn: 029 2037 1689

 

Tocynnau:

£10/£7.50 gostyngiadau

Tocynnau lleol £5 (côd post LL18)

 

 

 

Nodiadau i Olygyddion:

 

Dilynwch Lifted By Beauty: Adventures In Dreaming ar Twitter:

#ntwdreaming

@ntwtweets

National Theatre Wales presents:

Lifted by Beauty:

Adventures in Dreaming

National Theatre Wales

Mae’r Rhyl yn dref llawn straeon; trysorfa o straeon.

Mae’n haf, nawr ac yn y man. Mae teuluoedd yn treulio oriau yn chwarae ar y traeth. Mae dyn ifanc yn colli’i wyryfdod ac yn prancio’r holl ffordd yn ôl i Lerpwl. Mae breuddwydwyr yn dianc i’r Rhyl am yr addewid o fywyd newydd, wrth i eraill wylio cartref eu plentyndod yn newid o’u cwmpas.

Gan ddefnyddio’r Rhyl a’i phobl am ei ysbrydoliaeth, mae Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming yn daith llawn darganfod ac atgofion, yn wrthdrawiad rhwng y gorffennol a’r presennol; yn dathlu lle a phobl ar drothwy newid a thrawsnewid.

Mae hwn yn brofiad fydd yn eich arwain ar daith tywys, i weld lleoedd a gofodau annisgwyl Y Rhyl. Gyda’n gilydd gallwn ddychmygu a breuddwydio.

31 Mawrth - 2 Ebrill, 6pm

Tocynnau
£10 / £7.50 Gostyngiadau
Trigolion y Rhyl - tocynnau £5
Y canllaw oedran a argymhellir yw 14+, gan y gallai'r perfformiad gynnwys noethni rhannol.

Bydd Iaith Arwyddion Prydain a Sain Ddisgrifiad ar gael ym mhob perfformiad
Mae’r perfformiad hwn yn hygyrch i gadeiriau olwyn

 

Show Dates:

31 Mawrth - 2 Ebrill, 2017

Location:

Y Rhyl, Sir Ddinbych

Follow Lifted by Beauty: on Twitter:

@ntwtweets #NTWDreaming

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW