Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

NAW ACTORES ARDDERCHOG GYMREIG I BERFFORMIO YNG NGHYNHYRCHIAD NATIONAL THEATRE WALES MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN

NAW ACTORES ARDDERCHOG GYMREIG I BERFFORMIO YNG NGHYNHYRCHIAD NATIONAL THEATRE WALES MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN

PERFFORMIR Y FERSIWN CYMOEDD DE CYMRU NEWYDD HON GAN ED THOMAS (HINTERLAND) O DDRAMA GLASUROL BRECHT YNG NGHLWB LLAFUR MERTHYR

Cadarnhawyd y cast ar gyfer cynhyrchiad cyntaf pumed tymor National Theatre Wales – fersiwn ddewr, anarchaidd o ddrama gwrthryfel Bertolt Brecht o 1939 wedi’i pherfformio yng Nghlwb Llafur Merthyr ac o’i chwmpas ym mis Mai 2015.

Bydd crëwr Hinterland, Ed Thomas, yn dychwelyd i’r llwyfan i addasu, bydd cyfarwyddwr artistig NTW John McGrath yn cyfarwyddo a bydd cyfansoddwr My Name is Sue Dafydd James yn ysgrifennu cerddoriaeth wreiddiol, gan gymysgu byd Brecht ag ysbryd nos Sadwrn Merthyr.

“According to the bigwigs, this war’s being fought in the name of God and all things lovely . But I think that’s bollocks. Every body in this war is out for what they can get, including a small businesswoman like me. I wouldn’t be here otherwise.”

Wedi’i pherfformio gan gast o naw actores Gymreig arbennig, yn Saesneg gref Cymoedd De Cymru, ac yng nghyd-destun ein rhyfeloedd diddiwedd ein hunain, bydd hon yn sicr yn fersiwn i’r unfed ganrif ar hugain o’r hyn a ddisgrifir yn aml yn glasur yr 20fed Ganrif.

Mae’r cast yn cynnwys: Donna Edwards, Sara McGaughey, Gaynor Morgan-Rees, Rhian Morgan fel Mother Courage ei hun, Sharon Morgan, Cathy Owen, Nicola Reynolds, Ri Richards ac Eiry Thomas.

Dywedodd y cyfarwyddwr artistig John McGrath: “Mae gan bob cyfarwyddwr restr o ddramâu y byddai’n hoffi eu cyfarwyddo rhyw ddydd. Mae Mother Courage wedi bod ar frig fy rhestr ers tro. Mae ysbryd de Cymru, yn enwedig Merthyr Tudful, yn teimlo’n agos iawn at gwestiynau’r ddrama. Beth fyddem ni’n ei wneud i oroesi? Pa fath o gyfrwystra a chraffter fyddai’n ein cynnal yn ystod y cyfnodau gwaethaf posibl?

Mae Brecht bob amser yn ein hannog i weld pam mae pobl yn ymddwyn mewn ffyrdd penodol, ac mae’r cwestiynau y mae’n eu codi yn y ddrama hon mor berthnasol nawr ag yr oeddent pan eisteddodd i lawr i’w hysgrifennu yn 1939.”

Yn 1988, ysgrifennodd Ed Thomas ei ddrama gyntaf, House of America. Enillodd y ddrama sawl gwobr fel drama a ffilm (1996), yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ei ddramâu eraill yn cynnwys Flowers of the Dead Rad Sea (1991), East From The Gantry (1993), Song From a Forgotten City (1995), Gas Station Angel (1998) a Stone City Blue (2004). Maent wedi teithio'n fyd-eang gan gynnwys Prydain, Ewrop, Awstralia a De America, i theatrau'n cynnwys The Royal Court, Donmar Warehouse a'r Tramway, Glasgow. Maent wedi eu cyfieithu i dros ddeg o ieithoedd. Ed yw sefydlydd a chyfarwyddwr artistig Fiction Factory, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar HINTERLAND/Y GWYLL, cyfres dditectif wedi ei chynhyrchu yn Saesneg a Chymraeg i S4C a'r BBC, a'i dosbarthu'n rhyngwladol gan All3Media. Dros y degawd diwethaf, mae Ed wedi ysgrifennu, cyfarwyddo a chynhyrchu dros gant ag ugain awr o ddrama mewn sawl genre, gan ddenu dros saithdeg o enwebiadau a gwobrwyon yn cynnwys rhai o BAFTA CYMRU a Prix Europa. Mae ei raglenni wedi eu dosbarthu i dros wyth deg o wledydd. Mae’r rhain yn cynnwys Satellite City, Silent Village, China, Mind to Kill, Caerdydd, Pen Talar, Y Pris, Cwmgiedd/Columbia a Gwaith/Cartref. Mae'n byw yng Nghaerdydd.

Y Cyfarwyddwr John E McGrath yw Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales. Mae hefyd wedi gweithio fel cyfarwyddwr theatr yn Efrog Newydd, Llundain a Manceinion. Rhwng 1999-2008 roedd yn Gyfarwyddwr Artistig Contact Theatre, Manceinion. Hyfforddodd a gweithiodd yn Efrog Newydd am lawer o flynyddoedd, yn cynnwys cyfnod fel Cyfarwyddwr Cyswllt y cwmni arbrofol enwog Mabou Mines.

Fel cyfarwyddwr, mae wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o artistiaid yn cynnwys y bardd Lemn Sissay (Storm, Something Dark a Why I Don’t Hate White People) a’r artist theatr hip-hop Benji Reid (b like water). I National Theatre Wales, mae wedi cyfarwyddo A Good Night Out in the Valleys, Love Steals Us From Loneliness, The Radicalisation of Bradley Manning, In Water I'm Weightless and The Opportunity of Efficiency (cynhyrchwyd gan y New National Theatre, Tokyo). Yn 2004 cyhoeddodd lyfr am gelf yn yr  oes wyliadwriaeth, Loving Big Brother: Performance, Privacy and Surveillance Space, ac yn 2005 dyfarnwyd Gwobr Arweinyddiaeth Ddiwylliannol Gwaddol Cenedlaethol Gwyddoniaeth, Technegol a’r Celfyddydau  (NESTA) iddo.

Mae’r Cyfarwyddwr Cerdd Dafydd James yn awdur, cyfansoddwr a pherfformiwr arobryn, gan weithio yn y theatr, radio a theledu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae ei waith wedi cael ei berfformio ar draws y DU ac yn rhyngwladol yn Awstralia, Canada, Hong Kong, Seland Newydd, Taiwan ac UDA. Mae ei gredydau’n cynnwys Psychobitches (Tiger Aspect/Sky Arts), Terrace (BBC, Radio 3), Gwaith/Cartref (Fiction Factory/S4C) Heritage (National Theatre), The Village Social (NTW Llwyth (Theatr Genedlaethol/Sherman Cymru) a My Name is Sue & Sue: The Second Coming (Dafydd James & Company). Ar hyn o bryd, mae’n datblygu prosiect cerddorol gyda NTW ac mae Heritage yn cael ei chyfieithu ar gyfer y National Touring Theatre of Sweden. Mae hefyd yn datblygu cyfres ddrama chwe rhan wreiddiol gyda Fiction Factory, ac mae’n un o’r pedwar awdur sy’n gysylltiedig â ‘Y Labordy’, cynllun blaengar i awduron lle mae’n datblygu drama, cyfres deledu a ffilm. 

Gwybodaeth lawn am y perfformiadau:

 

MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN

Gan Bertolt Brecht

Cyfieithiad gan John Willett

Adolygwyd gan Ed Thomas

Geiriau wedi’u hadolygu gan Dafydd James & Ed Thomas

Cyfarwyddwr John E McGrath

Cerddoriaeth gan Dafydd James

Dylunydd Jean Chan
Dylunydd Golau Natasha Chivers
Dylunydd Sain Mike Beer
Dylunydd Fideo Ian William Galloway
Cyfarwyddwr Symud Jo Fong
Cyfarwyddwr Datblygol Rhiannon White

 

Dyddiadau: 7-22 Mai 2015 (ac eithrio Sadwrn a Sul)

Amserau: 7.30pm, a pherfformiad prynhawn am 1pm ar 14 & 21 Mai

Lleoliad: Clwb Llafur Merthyr, 1 Court St, Merthyr Tudful CF47 8DU

Swyddfa Docynnau: http://nationaltheatrewales.org/mother-courage-and-her-children

Ffôn: 029 2063 6464

Pris y tocynnau: £10-£16 (yn cynnwys consesiynau lleol)

 

Argymhellir ar gyfer 14+ oed

 

 

Nodiadau i Olygyddion

Noson y Wasg: Nos Lun 11eg Mai 2015, yng Nghlwb Llafur Merthyr

I archebu tocynnau adolygu ar gyfer y sioe hon, cysylltwch â Catrin Rogers ar 029 2035 3077 / catrinrogers@nationaltheatrewales.org

Am ragor o wybodaeth am Mother Courage and Her Children, ewch i: http://nationaltheatrewales.org/mother-courage-and-her-children

Dilynwch Mother Courage and Her Children, ar Twitter:

#ntwmother

@ntwtweets

 

Lansiwyd National Theatre Wales ym mis Tachwedd 2009, ac mae’n creu theatr fywiogus yn y Saesneg, wedi’i gwreiddio yng Nghymru, gydag apêl ryngwladol. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales. Am fwy o wybodaeth am sioeau National Theatre Wales, ewch i: nationaltheatrewales.org  

 “NTW have never been afraid to ask what theatre is and what it might be” The Guardian

National Theatre Wales presents:

Mother Courage and Her Children

gan Bertolt Brecht
mewn cyfieithiad gan John Willett
adolygwyd gan Ed Thomas
Geiriau wedi’u hadolygu gan Dafydd James
& Ed Thomas
​​Cyfarwyddwr: John E McGrath

Clwb Llafur Merthyr, Merthyr Tudful

Daw National Theatre Wales yn ôl i’w darddle yng nghymoedd De Cymru ar gyfer y cynhyrchiad cyntaf yn ei bumed tymor - fersiwn ddewr, anarchaidd o ddrama gwrthryfel Bertolt Brecht wedi’i pherfformio yng Nghlwb Llafur Merthyr ac o’i chwmpas. 

Bydd crëwr Hinterland  Ed Thomas yn dychwelyd i’r llwyfan i addasu, bydd cyfarwyddwr artistig NTW John McGrath yn cyfarwyddo a bydd cyfansoddwr My Name is Sue Dafydd James yn ysgrifennu cerddoriaeth wreiddiol, gan gymysgu byd Brecht ag ysbryd nos Sadwrn Merthyr. Disgrifiwyd Mother Courage fel drama fwyaf yr ugeinfed ganrif. 

Wedi’i pherfformio gan gast o naw actores Gymreig arbennig, yn Saesneg gref Cymoedd De Cymru, ac yng nghyd-destun ein rhyfeloedd diddiwedd ein hunain, bydd hon yn sicr yn fersiwn i’r unfed ganrif ar hugain.

Dyddiadau'r perfformiadau: 7-22 Mai 2015 (heblaw Sad a Sul)
Amseroedd y perfformiadau: 7.30pm (a matinee 1pm ar 14 a 21 Mai)

Show Dates:

7 - 22 Mai 2015

Location:

Merthyr

Follow Mother Courage and Her Children on Twitter:

@ntwtweets #ntwMother

Box Office:

https://www.wmc.org.uk/Productions/2015-2016/NTW2015/NTWMotherCourage/?lang=cy-GB

029 2063 6464

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW