Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Press Release

WILLIAM SMITH YN ENNILL GWOBR DRAMA CYMRU 2016

WILLIAM SMITH YN ENNILL GWOBR DRAMA CYMRU 2016

 

William Smith yw enillydd Gwobr Drama Cymru 2016. Cyhoeddwyd y newyddion mewn seremoni a gynhaliwyd heno yn Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd. Bydd yn derbyn £10,000 a'r cyfle i ddatblygu ei waith gyda BBC Cymru, BBC Writersoom a National Theatre Wales.

 

Graddiodd William, a anwyd yn Abertawe, o Brifysgol Cymru, Casnewydd gyda gradd mewn Astudiaethau Ffilm yn 2010. Ers graddio mae wedi ysgrifennu ffilm fer, King of The Castle, a wnaed fel rhan o'r cynllun It's My Shout ac a ddarlledwyd ar BBC2 Cymru yn 2011, a Lift Jockeys, ffilm fer a gynhyrchwyd yn 2014. Yn ogystal ag ysgrifennu yn ei amser hamdden, mae wedi gweithio fel cynhyrchydd a chyflwynydd ar gyfer Radio Caerdydd, yn ogystal â gweinyddwr swyddfa. Mae bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Y tri arall yn y rownd derfynol ar gyfer y wobr eleni oedd Hardey Speight, Jonathan Jones a Bethan Marlow.

 

Mae Gwobr Drama ddwyflynyddol Cymru, am ysgrifennu yn Saesneg, yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng dau arweinydd creadigol mewn drama yng Nghymru - BBC Cymru a National Theatre Wales - mewn partneriaeth agos â BBC Writersroom.  Mae'n agored i unrhyw awdur sy'n byw yng Nghymru, ac yn ddathliad o awduron yng Nghymru ac yn alwad agored am dalent Gymreig, boed yn newydd neu wedi'i sefydlu.

 

Gwnaeth dros 250 o awduron, wedi’u geni neu yn byw yng Nghymru, gais am y wobr ym mis Gorffennaf 2016, ac aeth BBC Writersroom, gyda darllenwyr teledu a theatr proffesiynol ati i greu rhestr fer o wyth. O’r wyth yna, dewisodd panel o feirniaid, yn cynnwys Julie Gardner MBE, cynhyrchydd a chyd-sylfaenydd Bad Wolf, Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, Anne Edyvean, Pennaeth BBC Writersoom a Bethan Jones, Cynhyrchydd Gweithredol gyda'r BBC, bedwar awdur i fynd i’r rownd derfynol.

 

Dywedodd Anne Edyvean o BBC Writersroom: “Mae ysgrifennu William yn eich gorfodi i droi’r dudalen, yn eich cydio gyda’i ddawn am rannu stori a chreu delweddau gweledol gwych. Mae gan William ysfa am ddweud straeon sydd wedi’u gosod mewn bydoedd sydd yn dra wahanol i’n un ni, ond sydd yn ddigon cyfarwydd i ganu cloch gyda’r gynulleidfa – yn aml, y sylfaen yw’r cwestiwn ‘Beth petai...?’

 

 

Dywedodd Bethan Jones, Cynhyrchydd Gweithredol ar gyfer y BBC: "Mae'r wobr hon yn ffordd i sicrhau y gall awduron fforddio amser i ysgrifennu a chael cymorth i ddatblygu eu gwaith. Mae'n wych i allu cefnogi potensial enfawr William Smith. Ond mae hefyd yn tynnu sylw'r diwydiant at botensial lleisiau eraill, yr enillwyr ar y rhestr fer yn ogystal ag eraill nad oedd wedi llwyddo i ddod drwy'r broses."

 

Meddai Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales:  "Mae William yn storïwr gwych sydd yn amlwg yn angerddol dros ysgrifennu cymeriadau a naratifau cyfoethog a chymhleth, ac yn llawn ymroddiad ar gyfer gwneud hynny. Mae'n sicr yn dalent fydd yn datblygu. Bydd yn gyffrous iawn i weld yr hyn y mae'n mynd ymlaen i'w gynhyrchu, a sut y bydd ei fuddugoliaeth yn ysbrydoli ysgrifenwyr eraill yng Nghymru yn y dyfodol."

 

Dywedodd Julie Gardner MBE, cynhyrchydd a chyd-sylfaenydd Bad Wolf, “Mae RESIDUE gan William Smith yn astudiaeth dirdynol o frwydr dau berson ifanc i oroesi mewn byd ôl-apocalyptaidd. Mae’r tirwedd yn aml yn ddomestig a chyfforddus, ac felly mae’r ias a’r perygl yn arbennig o gryf. Mae William yn gweu stori sy’n aml yn gyffrous ond eto’n emosiynol. Darn genre gydag elfen annisgwyl!”

 

 

Cyhoeddwyd gan Adran Gyfathrebu BBC Cymru a National Theatre Wales

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Non Tudur Williams yn BBC Cymru:

 NonTudur.Williams@bbc.co.uk  neu 07920 451827

neu

Catrin Rogers yn National Theatre Wales:

 catrinrogers@nationaltheatrewales.org  neu 029 2035 3077/07540 686 725

 

Nodiadau i olygyddion:

·       Lansiwyd Gwobr Ddrama Cymru eleni ym mis Mai 2016, mewn digwyddiad gafodd ei ffrydio'n fyw yng Nghanolfan Ddarlledu BBC Cymru. Roedd trafodaeth y panel a sesiwn holi ac ateb ar gael ar wefan a sianel Youtube BBC Writersroom.

Gofynnwyd i ymgeiswyr gyflwyno sgript lawn mewn unrhyw gyfrwng (isafswm hyd o 30 munud), heb ei pherfformio na'i chynhyrchu, ac yn Saesneg, i BBC Writersroom.

 

Cynhaliwyd y Seremoni Wobrwyo yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd am 5.30pm ddydd Mawrth 22 Tachwedd.

 

Mae BBC Cymru yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer drama.  Mae’n gartref i nifer o gynyrchiadau arobryn a wnaed yn fewnol a gan y sector annibynnol gan gynnwys War and Peace, Sherlock, Doctor Who, Casualty a Pobol Y Cwm. Mae drama BBC Cymru yn gynhyrchydd drama pwysig ar gyfer rhwydwaith y BBC ar draws teledu a radio, yn ogystal ag ar gyfer BBC Cymru ac S4C.

 

Bu National Theatre Wales yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae'n gweithredu o swyddfa fach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae'n gweithio ar hyd a lled y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirwedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, dinasoedd a phentrefi, ei straeon anhygoel a'i thalent gyfoethog fel ei ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.  nationaltheatrewales.org

 

Mae BBC Writersroom yn hyrwyddo talent ysgrifennu newydd ar draws y BBC. Mae ei lwyddiannau diweddar yn cynnwys The Break ar gyfer BBC Three, Boy Meets Girl gan Elliott Kerrigan, a ddaeth o gais wedi'i dargedu am dalent Comedi Traws; In The Flesh gan Dominic Mitchell, a ddaeth o Gynllun Lleisiau'r Gogledd Writersroom; a Wolfblood Debbie Moon, un o enillwyr cystadleuaeth agored CBBC ar gyfer drama newydd wreiddiol. Mae BBC Writersroom yn rhedeg cynlluniau sy'n targedu talent o amrywiaeth o ffynonellau ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â theatrau, sefydliadau awduron, asiantaethau sgrîn, a'r diwydiannau diwylliannol ehangach. Mae'n helpu awduron newydd i ddatblygu eu crefft drwy hyfforddiant proffesiynol, y wefan ac mewn sesiynau agored o amgylch y wlad gyda thalent ysgrifennu orau'r DU. www.bbc.co.uk/writersroom

National Theatre Wales presents:

Wales Drama Award 2016

BBC Wales and National Theatre Wales, in partnership with BBC Writersroom, are inviting submissions for the third prestigious £10,000 Wales Drama Award.

The biennial award is both a celebration of writers in Wales and an open call to Welsh talent, whether emerging or established. It’s a collaboration between two creative leaders in drama – BBC Wales and National Theatre Wales – and was first launched in 2012.

The winner of this year’s Wales Drama Award will receive £10,000, and an opportunity to develop their script and work closely with both BBC Wales and National Theatre Wales.

The Wales Drama Award is run in partnership with BBC Writersroom.

Follow Wales Drama Award 2016 on Twitter:

#WalesDramaAward

Box Office:

www.bbc.co.uk/writersroom/opportunities/Wales-Drama-Award-2016-Announcement

Media Officer

Catrin Rogers

+ 44(0)29 2035 3070

catrinrogers@nationaltheatrewales.org

National Theatre Wales
30 Castle Arcade,
Cardiff/CF10 1BW