Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

NHS70: ECZEMA!
RHAN O ŴYL NHS70

Crëwyd gan Maria Fusco

Skin is an event. Skin is a factory. Skin is a map. Skin is a leaking border. Skin is memory. Skin is time. Skin is global.

Mae ECZEMA! gan yr ysgrifennwr celf Maria Fusco yn archwilio bywyd ecsema; clefyd y croen sy'n effeithio ar tua 15 miliwn o bobl yn y DU, gan gynnwys yr awdures ei hun. Wrth archwilio sut beth yw byw ochr yn ochr ag ecsema ac mewn deialog barhaus ag ef, bydd comedi ddu Fusco yn cyfuno cylchoedd cosi a chrafu ecsema i mewn i sgôr abswrdaidd, llawn dathlu o eiriau a cherddoriaeth.

Manylion pellach i'w cyhoeddi.