Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
21 Gorffennaf 2018
Theatr y Lyric, Caerfyrddin

NHS70: Laughter is the Best Medicine
Rhan o Ŵyl NHS70

Theatr Lyric, Stryd y Brenin, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 1BD

21 Gorffennaf 2018, 7pm

Ymunwch â ni am noson unigryw llawn sêr o gomedi fyw a fydd yn eich diddanu mas draw, wedi’i harwain gan yr actor a'r comedïwr Elis James, yn ei dref enedigol ei hun, Caerfyrddin.

Prif seren y gig fydd Alan Davies (QI, Damned), a bydd setiau gan Angela Barnes, Ed Gamble, Rosie Jones, Nadia Kamil, Nish Kumar a Jonny Pelham, gyda phob un yn rhannu eu straeon personol a'u sylwadau ar thema iechyd.


Canllaw oed: 14+ (yn cynnwys iaith gref)

Pris Tocynnau: £29.50 (Consesiynau £27.50) 

Cliciwch yma i fynd at wêfan Theatr y Lyric i archebu tocynnau ne ffoniwch y swyddfa docynnau ar 08452263510 

Perfformiadau Hygyrch
I'w cadarnhau. Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau, os gwelwch yn dda.