Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Rhannwch hefo ni

Pe hoffech rannu eich profiad o’r GIG yng Nghymru yn ystod y 70 mlynedd diwethaf â ni, medrwch wneud hynny isod, ar Facebook, ynteu trwy eich cyfrwng cymdeithasol dewisol trwy ddefnyddio #MyNHS70
 

 


Medrwch hefyd anfon llythyr atom a’i bostio at:
National Theatre Wales
30 Arcêd y Castell
Caerdydd
CF10 1BW