Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Cofrestru

Eisoes wedi cofrestru?

Login

Please complete ALL fields below:

Eich Manylion
Please provide the best telephone number to contact you on. We need this just incase there's a problem, such as a cancelled performance.
Manylion Eich Cyfrif
Manylion Bilio
Please ensure that this address matches the billing address on your credit or debit card. This address will be used during the payment process, so it is essential you provide this information correctly or your payment cannot be processed. Click here for our terms and conditions
Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn clywed am::
Hoffwn dderbyn gwybodaeth am y rhain

*Diogelu Data
Mae National Theatre Wales wedi’i gofrestru o dan delerau Deddf Diogelu Data 1998. Bydd yr wybodaeth bersonol y byddwch yn ei nodi ar ein ffurflen gofrestru ar-lein yn cael ei chadw’n ddiogel, ac ni fydd yn cael ei defnyddio at unrhyw bwrpas arall ac eithrio i ni gysylltu â chi am ddigwyddiadau a hyrwyddiadau National Theatre Wales, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni anfon gwybodaeth atoch chi gan sefydliadau eraill.