Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
15-17 Chwefror 2018
Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Storm.1
NOTHING REMAINS THE SAME

National Theatre Wales

THE STORM CYCLE
Crëwyd gan Mike Pearson a Mike Brookes

Cyfres o chwe chynhyrchiad wedi’u dyfeisio, eu llunio a’u cyfarwyddo gan Mike Pearson a Mike Brookes, sydd wedi creu peth o waith mwyaf clodwiw National Theatre Wales hyd yn hyn. Bydd y gweithiau amlgyfrwng hyn yn cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, mewn amrywiaeth o raddfeydd a meintiau, ac yn archwilio dwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth. Byddant yn dod i ben yn 2020 gyda chynhyrchiad pwysig, newydd, ar raddfa fawr ar gyfer rhaglen 10fed pen-blwydd NTW.

There is a storm coming…
We live in tempestuous times: an era of climatic and environmental uncertainty 
and of

social and political upheaval. Perhaps it was always so.
But what new forms can theatre develop and adopt: to engage with and to reflect the temper of our times?
An urgent theatre: fit for purpose, addressing and expressing our present realities
Of living in the eye of the storm

Bydd The Storm Cycle yn adeiladu ar y dulliau a'r technegau y mae Pearson a Brookes wedi’u defnyddio yn eu trioleg o gynhyrchiadau arloesol i NTW,  The Persians (2010), Coriolan/us (2012) ac Iliad (2015), tra hefyd yn tynnu ar eu hanes a'u profiadau eu hunain fel gwneuthurwyr theatr yng Nghymru dros y 40 mlynedd diwethaf.

STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME 
Ail-gread barddonol ond sinematig o ddau lyfr cyntaf Metamorffoses Ovid.

Pafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion SY25 6BB
15-17 Chwefror 2018, 8pm

Tocynnau
£10 / £7.50 gostyngiadau 
£5 rhagddangosiad (15 Chwefror)
Mae cynllun Hynt yn berthnasol ar gyfer yr holl docynnau i'r Anabl – y medrir eu harchebu trwy ffonio 
029 2037 1689

Canllaw oedran: 14+

Perfformiadau hygyrch
Mae pob perfformiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn

Darpariaeth hygyrchiad pellach i’w gadarnhau. Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Delwedd: Y gwneuthurwyr theatr Mike Pearson a Mike Brookes, y tu allan i Bafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion, lleoliad STORM.1
Credyd: Dan Green / National Theatre Wales

Tocynnau Storm 1

15 Chwefror - 17 February 2018

STORM.1

Pafiliwn Bont

DateTimePerformancePriceAccessibilityActions
15
Dydd Iau
February
20:00STORM.1£5.00 - 5.00Disabled AccessPrynu Tocynnau
16
Dydd Gwener
February
20:00STORM.1£7.50 - 10.00Disabled AccessPrynu Tocynnau
17
Dydd Sadwrn
February
20:00STORM.1£7.50 - 10.00Disabled AccessPrynu Tocynnau

BETH I’W DDISGWYL

STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME

Mi fydd hwn yn berfformiad â seddu, o dan do, gyda rhywfaint yn digwydd mewn tywyllwch llwyr. Ond mae elfen o'r perfformiad yn yr awyr agored, felly dewch wedi'ch gwisgo ar gyfer y tywydd Cymreig ym mis Chwefror.

 

Ar y diwrnodau perfformio mi fydd swyddfa docynnau yn y safle. Mi fydd y swyddfa ar agor tua 45 munud cyn i'r perfformiad ddechrau, felly gallwch gasglu tocynnau wedi'u bwcio o flaen llaw a prynu unrhyw docynnau heb eu gwerthu (arian parod yn unig).
 
Mae parcio rhad ac am ddim, cyfyngedig, ar gael yn y safle. Y côd post ar gyfer y maes parcio yma yw SY25 6BB.
 
Nodwch os gwelwch yn dda 

Mae'r cynhyrchiad hwn wedi'i argymhell i unrhywun dros 14 mlwydd oed.
Rydym yn argymhell yn gryf na ddylai plant o dan wyth mlwydd oedd fynychu'r cynhyrchiad.

Does dim mynediad o gwbl i gŵn, heblaw cŵn cymorth.
 
Hyd y sioe fydd tua 75 munud, a dim egwyl.
 
Mi fyd y perfformiad yn cynnwys tân gwyllt.
 
Mae tai bach ar gael yn y safle.
 
Peidiwch a dod â diod alcoholig neu fwyd gyda chi. Caniateir dŵr potel.
 
Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.