Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

BETH I’W DDISGWYL

STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME

Mi fydd hwn yn berfformiad â seddu, o dan dô, gyda rhan helaeth yn digwydd mewn tywyllwch llwyr. Ond mae elfen o'r perfformiad yn yr awyr agored, felly dewch wedi'ch gwisgo ar gyfer y tywydd Cymreig ym mis Chwefror.

 

Ar y diwrnodau perfformio mi fydd swyddfa docynnau yn y safle. Mi fydd y swyddfa ar agor tua 45 munud cyn i'r perfformiad ddechrau, felly gallwch gasglu tocynnau wedi'u bwcio o flaen llaw a prynu unrhyw docynnau heb eu gwerthu (arian parod yn unig).
 

Cyrraedd y Safle

Er ein bod yn annog ein cynulleidfaoedd i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo’n bosib, yn yr achos yma y ffordd orau o bell ffordd i gyrraedd y safle yw mewn car. Mae maes parcio mawr, rhad-ac-am-ddim ar y safle. Y côd post am y maes parcio yw SY25 6BB.

(Ar drafnidiaeth gyhoeddus, mae’r bws T-21 yn mynd o Aberystwyth i Bontrhydfendigaid, a’r T-29 o Dregaron, ond ni fydd yn bosib dychwelyd i Aberystwyth nac i Dregaron ar fws ar yr un noson.)

Mae llety ar gael yn y pentre’, yng ngwestai’r Llew Coch a’r Llew Du.

 

Nodwch os gwelwch yn dda 

Mae'r cynhyrchiad hwn wedi'i argymhell i unrhywun dros 14 mlwydd oed.
Rydym yn argymhell yn gryf na ddylai plant o dan wyth mlwydd oedd fynychu'r cynhyrchiad.

Does dim mynediad o gwbl i gŵn, heblaw cŵn cymorth.
 
Hyd y sioe fydd tua 75 munud, a dim egwyl.
 
Mi fyd y perfformiad yn cynnwys tân gwyllt.
 
Mae tai bach ar gael yn y safle.
 
Peidiwch a dod â diod alcoholig neu fwyd gyda chi. Caniateir dŵr potel.
 
Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.