Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
21-24 Mawrth 2018
Caerdydd

Storm.2
THINGS COME APART

National Theatre Wales

THE STORM CYCLE
Crëwyd gan Mike Pearson a Mike Brookes

Cyfres o chwe chynhyrchiad wedi’u dyfeisio, eu llunio a’u cyfarwyddo gan Mike Pearson a Mike Brookes, sydd wedi creu peth o waith mwyaf clodwiw National Theatre Wales hyd yn hyn. Bydd y gweithiau amlgyfrwng hyn yn cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, mewn amrywiaeth o raddfeydd a meintiau, ac yn archwilio dwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth. Byddant yn dod i ben yn 2020 gyda chynhyrchiad pwysig, newydd, ar raddfa fawr ar gyfer rhaglen 10fed pen-blwydd NTW.

There is a storm coming…
We live in tempestuous times: an era of climatic and environmental 
uncertainty and of

social and political upheaval. Perhaps it was always so.
But what new forms can theatre develop and adopt: to engage with and to reflect the temper of our times?
An urgent theatre: fit for purpose, addressing and expressing our present realities
Of living in the eye of the storm
 

STORM.2: THINGS COME APART 
Atgof byw o derfysgoedd Caerdydd ym mis Mehefin 1919 - fel y nodwyd yn y wasg leol ('Wild Scenes at Cardiff', South Wales Echo, dydd Iau 12 Mehefin 1919)

Eglwys y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd CF10 1AJ
21-24 Mawrth 2018, 8pm (a matinee 3pm ar 24 Mawrth)

Tocynnau
£10 / £7.50 (gostyngiadau) 
£5 (rhagddangosiad 21 Mawrth)
Mae cynllun Hynt yn berthnasol ar gyfer yr holl docynnau i'r Anabl – y medrir eu harchebu trwy ffonio 029 2037 1689

Canllaw oedran: 14+

Perfformiadau hygyrch
Mae pob perfformiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn

Darpariaeth hygyrchiad pellach i’w gadarnhau. Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Delwedd: Ch-D: Y gwneuthurwyr theatr Mike Pearson a Mike Brookes, yn Eglwys y Tabernacl, Caerdydd, lleoliad STORM.2
Credyd: Dan Green / National Theatre Wales

Tocynnau Storm 2

21 Mawrth - 24 March 2018

STORM.2

The Tabernacl Church

DateTimePerformancePriceAccessibilityActions
21
Dydd Mercher
March
20:00STORM.2£5.00 - 5.00Disabled AccessPrynu Tocynnau
22
Dydd Iau
March
20:00STORM.2£7.50 - 10.00Disabled AccessPrynu Tocynnau
23
Dydd Gwener
March
20:00STORM.2£7.50 - 10.00Disabled AccessPrynu Tocynnau
24
Dydd Sadwrn
March
15:00STORM.2£7.50 - 10.00Disabled AccessPrynu Tocynnau
24
Dydd Sadwrn
March
20:00STORM.2£7.50 - 10.00Disabled AccessPrynu Tocynnau

BETH I’W DDISGWYL

STORM.2: THINGS FALL APART

Mi fydd hwn yn berfformiad o dan do.

Ar y diwrnodau perfformio mi fydd swyddfa docynnau yn y safle. Mi fydd y swyddfa ar agor tua 45 munud cyn i'r perfformiad ddechrau, felly gallwch gasglu tocynnau wedi'u bwcio o flaen llaw a prynu unrhyw docynnau heb eu gwerthu (arian parod yn unig).

Does dim llefydd parcio ar y safle, ond mae'n hawdd cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus ac wedyn ar droed, gan ei fod yng nghanol dinas Caerdydd.


Nodwch os gwelwch yn dda 
Ni allwn dderbyn babanod neu blant bach.
Does dim mynediad o gwbl i gŵn, heblaw cŵn cymorth.
Hyd y sioe fydd tua 110 munud, a dim egwyl.
Mae tai bach ar gael yn y safle.
Peidiwch a dod â diod alcoholig neu fwyd gyda chi. Caniateir dŵr potel.
Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.