Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Chwarae Eich Rhan

Dewch atom â‘ch syniadau a dywedwch wrthym am y profiadau rydych am eu cael a’r gefnogaeth y bydd angen arnoch. Ychydig iawn o reolau sydd, a gall unrhyw un fod yn rhan o TEAM. Gallwch drefnu digwyddiadau, marchnata ein sioeau, dysgu rhywbeth newydd, bod yn rhan o’n cynyrchiadau, newid ein meddylfryd neu alw heibio am sgwrs – gallwch chi benderfynu beth fydd eich cyfraniad at lunio eich National Theatre Wales.

Ydych chi'n byw yn Sir Benfro neu Wrecsam? Mae angen eich help arnom ni! Gyda'n gilydd byddwn yn creu dau gynhyrchiad NTW a byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau trwy gydol 2018 i gael eich barn ar yr hyn a dylem ni greu. Hoffem ni eich gweld chi yno, felly gadwch lygad allan am gyhoeddiadau pellach. Yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni ar team@nationaltheatrewales.org