Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
10-11 Ebrill 2015
Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd

Transition


Yn Ebrill 2015 bydd perfformiad cyntaf y cynhyrchiad NTW llawn cyntaf i ddeillio o’n rhaglen WalesLab ar gyfer syniadau newydd i’r theatr: Transition.

Mae Jem yn 50 y flwyddyn nesaf. Mae Ella yn 11. Maent yn dad a merch. Mae Ella yn hoff o fale ac mae wedi dechrau dawnsio en pointe. Mae Jem yn ddawnsiwr proffesiynol cyfoes ac nid yw’n hapus â’r sefyllfa.

Maen nhw wedi dawnsio gyda’i gilydd ar garped y gegin erioed.

Yn Transition, maen nhw’n archwilio eu perthynas newidiol trwy gyfrwng dawns, sgwrs a ffilm.

Tocynnau: £7

Am y sioe

“Mae fy merch Ella yn dwlu ar fale ac rwy’n ddawnsiwr proffesiynol cyfoes ac yn wneuthuruwr theatr. Fel pob tad, rwy’n credu ei bod hi’n wych a soniais y gallem wneud sioe gyda’n gilydd. Am flwyddyn fuodd hi’n fy mhoenydio’n ddi-baid. Y canlyniad yw Transition.

Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn recordio ein sgyrsiau, yn gwneud fideos o’n dawnsfeydd yn y gegin ac yn arsylwi ar y cyfathrebu bob dydd – yr arferion, yr anghytuno, yr enydau agosach.

Ar y llwyfan, mae cyfuniad o fideo cartref o’r gorffennol a’r presennol yn gefndir i ddeialog, testun a dawns fyw. Trwy blethu’r elfennau hyn ynghyd mewn perfformiad rydym yn ceisio cipio’r arferol ond ei gynrychioli fel rhywbeth anarferol.

Mae Transition yn sioe amdanom ni yn awr, fodd bynnag mae Ella yn 11 a chyn hir bydd yn ei harddegau. Ers gwneud y drafft cyntaf mae wedi tyfu 4 modfedd a chyn hir fydda’ i’n 50.

Nid oes modd oedi amser.”

Jem Treays

TÎM CREADIGOL

Coreograffydd / Perfformiwr: Jem Treays

Coreograffydd / Perfformiwr: Ella Treays

Cyfarwyddwr: Paula Crutchlow

Cynghorydd Coreograffi: Deborah Light

Dylunydd: Saz Moir

Dylunydd Sain: Chris Young

Rheolwr Llwyfan / Dylunydd Goleuo: Jane Lalljee

Dylunio Fideo Gwreiddiol: John Collingswood

Dylunydd Fideo: Nic Finch

Rheolwr y Prosiect: Sarah Jane Leigh

Trêlar