Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

A two-week plunge into my own practice

Roedd fy nghyswllt cyntaf gyda National Theatre Wales fel artist yn cynnwys neidio i mewn i fy arfer eich hun am bythefnos, wrth archwilio caer oedd yn glynu at glogwyni Penfro. Ar y pryd, ychydig iawn o syniad oedd gen i am y math o theatr roedd gen i ddiddordeb yn ei gwneud, a dim syniad o gwbl y byddwn i'n dychwelyd i Gymru i'w gwneud hi. Yr hyn a ddilynodd oedd pythefnos o wneud gwaith newydd bob dydd a'i ddangos bob nos, gan herio fy safbwyntiau ar berfformio a chreu cydweithrediadau newydd sydd wedi para hyd heddiw.

Daeth syniad o'n hamser yn Summercamp, a chafodd ei gefnogi gan gyllid pellach gan WalesLab. Gwnaeth hyn ein galluogi i deithio'r DU yn siarad â gofodwyr a seryddwyr, cyn dychwelyd i leoliad anghysbell yng Nghanolbarth Cymru i greu rhywfaint o theatr. Roedd y profiad cynnar hwn o sut i ymchwilio a datblygu syniad o'r dechrau i'r perfformiad yn amhrisiadwy i fy natblygiad fel Cyfarwyddwr a Gwneuthurwr Theatr. 

Yn ogystal â gwneud fy ngwaith fy hun, yn fwy diweddar rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i chwarae rhan yn nau o gynyrchiadau graddfa fawr anodweddiadol NTW. Yn gyntaf y gwaith safle-benodol, theatr-ddawns epig hanesyddol, {150}, ac yna y gwaith hynod uchelgeisiol Dahlaidd oedd yn cwmpasu Caerdydd gyfan, sef City of the Unexpected. Roedd yr olaf yn ddi-os yn un o'r profiadau mwyaf arswydus a boddhaus yn fy ngyrfa hyd yn hyn. Gwnaeth fy amser ar City of the Unexpected fy herio i ddatblygu sgiliau nad ydynt yn berthnasol wrth weithio ar gynhyrchiad ar raddfa lai (neu raddfa arferol mewn gwirionedd). Mae'r cyfleoedd hyn yn brin fel Cyfarwyddwr ifanc, a byddai wedi bod yn amhosibl i mi fod yn rhan o'r naill gynhyrchiad pe byddai'r swyddi hyn wedi bod yn ddi-dâl. Ar ben hynny, os yw'r celfyddydau o ddifrif am feithrin talent waeth beth yw'r cefndir cymdeithasol, yna mae'n hanfodol bod pobl yn cael eu talu am y gwaith y maent yn ei wneud.

Mae fy mhrofiad yn gweithio gyda National Theatre Wales hyd yma wedi bod yn werth chweil ac yn hollol unigryw; rwy'n edrych ymlaen at y cyfle nesaf i weithio gyda'n gilydd, ac i synnu pobl sy'n mynd heibio gyda rhaeadr o ffrwythau sy'n arnofio. 

 

Jac Ifan Moore
Cyfarwyddwr a Gwneuthurwr Theatr

@jacifanmoore

Llun Dan Green,  City of the Unexpected  ,  2016