Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Trwy Gydol y Flwyddyn
Trwy Gydol Cymru

WalesLab

Creu Theatre y Dyfodol
Mae’r fenter unigryw hon ar gyfer egin artistiaid a syniadau theatr newydd yn lleoli ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr, actorion, coreograffwyr, dylunwyr, artistiaid perfformio, gwneuthurwyr gosodiadau ac arbrofwyr amlgyfrwng ar draws tirlun Cymru i ddatblygu syniadau newydd. Trwy rannu eu cynnydd trwy ein hwb digidol a gwahodd cynulleidfaoedd lleol i weld eu gwaith yn datblygu, mae ein cymuned gynyddol o artistiaid yn cael y cyfle, trwy WalesLab, i roi cynnig ar y syniadau a fydd yn creu theatr yfory.

Trêls

WalesLab

Prosiectau Presennol

Hibakusha Wales
13 – 19 Mehefin
Dyffryn Rhydymwyn a Chwmtwrch Uchaf

Prosiect theatr yw Hibakusha Wales â’r nod o olrhain y cysylltiadau rhwng goroeswr y bom atomig yn Hiroshima, sydd bellach yn byw yng Nghwmtawe, a safle cyn ffatri arfau yn Sir y Fflint, oedd wedi chwarae rhan wrth ddatblygu’r bom atomig.

Bydd y cyfarwyddwr ac awdur theatr Bridget Keehan yn treulio ei Wales Lab yn archwilio’r ffatri arfau fel safle posib ar gyfer cynhyrchiad yn y dyfodol o Hibakusha Wales ac yn recordio cyfweliadau gyda thair menyw: Nora ac Eileen oedd yn gweithio yn y ffatri yn ystod yr ail ryfel byd, a Kyoko a anwyd yn dilyn y bomio yn Hirsoshima. Yn ymuno â hi fydd sawl cydweithiwr: y bardd Philip Gross, y gwneuthurwr ffilm Wyn Mason a’r dylunydd golygfeydd, David Shearing.

Sut gallaf gymryd rhan?

Mae WalesLab yn newid! Rydym wedi cael pedair blynedd wych o WalesLab hyd yn hyn. Wrth i ni fynd i mewn i’n pumed flwyddyn, a’r olaf, rydym yn meddwl am sut y bydd WalesLab yn parhau yn y dyfodol. Cadwch lygad ar y tudalennau hyn am ragor o wybodaeth yn ystod haf 2016.

Os nad ydych wedi gwneud hyn eisoes, dylech ddechrau trwy gofrestru ar dudalennau Cymuned a WalesLab ac ymuno â chymuned artistiaid ar-lein Cymru. Dyma lle byddwn yn gosod yr wybodaeth fwyaf diweddar am y prosiect a llawer o wybodaeth ddiddorol arall hefyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut a pham mae WalesLab yn bodoli, edrychwch ar y dudalen “Cwestiynau Cyffredin” ar y Gymuned.