Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
4-21 Ebrill, 2017
Swyddfa National Theatre Wales, Caerdydd

we’re here because we’re here
Arddangosfa

Wedi’i greu gan yr artist Jeremy Deller, a enillodd Wobr Turner, mewn cydweithrediad â Rufus Norris, Cyfarwyddwr y Theatr Genedlaethol

Cynhaliwyd ‘we’re here because we’re here’ ar 1 Gorffennaf 2016 pan wnaeth mwy na 1400 o gyfranogwyr gwirfoddol mewn gwisg o'r Rhyfel Byd Cyntaf ymddangos yn annisgwyl mewn lleoliadau ar draws y DU. Roedd y cyfranogwyr yn ein hatgoffa o'r 19,240 o ddynion a laddwyd ar 1 Gorffennaf 1916, sef diwrnod cyntaf Brwydr y Somme. Roedd pob cyfranogwr yn cynrychioli milwr unigol a laddwyd ar y diwrnod hwnnw.

Ni wnaeth y milwyr, a oedd wedi’u gwisgo mewn gwisgoedd hanesyddol gywir, siarad, ond ar adegau drwy gydol y dydd byddent yn canu’r gân ‘We’re here because we’re here’, a gafodd ei chanu yn y ffosydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Dosbarthwyd cardiau i aelodau o'r cyhoedd ag enw a chatrawd y milwr yr oeddent yn ei gynrychioli arnynt, ac, os yn hysbys, oedran y milwr pan fu farw ar 1 Gorffennaf 1916.

Bydd yr arddangosfa yn adrodd hanes y prosiect trwy ddelweddau o'r gwirfoddolwyr o bob rhan o’r DU a rhaglen ddogfen gan y BBC yn olrhain creu’r prosiect, wedi’u dangos yn ffenest ein swyddfa yng Nghaerdydd.
 
4-21 Ebrill, 2017
10am – 6pm
Disabled Access

Mwy am yr arddangosfa

Cyrhaeddodd we’re here because we’re here dros 30 miliwn o bobl ar draws y DU. Comisiynwyd y gwaith yn arbennig gan 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol y DU ar gyfer dathliadau Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. 

National Theatre Wales oedd un o’r 26 o sefydliadau a gydweithiodd ar y prosiect. Yng Nghymru, buom yn cydweithio gyda Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Pontio a Volcano, gan gydlynu 100 o wirfoddolwyr ym Mangor, ar Eryri, yn Aberystwyth, Abertawe a Phort Talbot.

Hwn oedd y tro cyntaf i gynifer o theatrau weithio gyda'i gilydd ar brosiect cyfranogi ledled y DU, gan ei wneud yn y prosiect cyfranogiad yn y celfyddydau mwyaf a gynhaliwyd erioed yn y wlad.

we’re here because we’re here