Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Beth i’w ddisgwyl

Mae We’re Still Here yn berfformiad cerdded o gwmpas dan do lle byddwch yn cerdded o gwmpas yr ardal berfformio. Ni fydd seddau yn cael eu darparu ar unrhyw adeg yn ystod y perfformiad, ac eithrio ambell sedd ar gyfer rhai sydd ag anghenion uwch na’r arfer o ran symudedd.

Perfformir y sioe yng Ngweithiau Byass, Ffordd y Doc, Port Talbot, SA13 1RS. Mae parcio ar y safle ar gyfer deiliad Bathodyn Glas yn unig.

Bydd y perfformiad yn para o ddeutu 90 munud, heb egwyl. Bydd toiledau ar y safle.

Argymhellwn eich bod yn teithio acw ar y trên. Mae parcio yn rhad ac am ddim ym Maes Parcio Glan y Porthladd ar ôl 6pm, drws nesaf i orsaf Port Talbot Parkway. Y Cod Post ar gyfer y maes parcio hwnnw yw SA13 1RU.

Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau addas caeëdig a dillad cynnes gan nad oes unrhyw wres yn y lleoliad

14+ yw’r cyfarwyddyd o ran oedran. Fedrwn ni ddim rhoi mynediad i fabanod ym mreichiau eu rhieni na phlant bach. 

Mae cŵn wedi eu gwahardd yn bendant, ac eithrio cŵn cynorthwyo.

Bydd y sioe yn dechrau am 2.00pm (matineé)  a 7.30pm (perfformiadau’r nos) yn brydlon - ac eithrio dydd Mawrth 19 Medi, pan fo’r sioe yn dechrau am 7pm.

Cysylltwch os gwelwch yn dda â´r swyddfa docynnau trwy e-bostio boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

Mynychu We’re Still Here

Mynediad

Teithio


Rhannwch eich barn â ni
Trydarwch: @ntwtweets #NTWSteel
Facebook: facebook.com/nationaltheatrewales

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau We’re Still Here!