Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

 • A
 • A
 • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
13-18 Medi, 2016
TramShed, Caerdydd

Wonderman: Caerdydd

Gagglebabble & National Theatre Wales & Chanolfan Mileniwm Cymru

Addaswyd o straeon

i oedolion

Sgript a geiriau gan Daf James
Cerddoriaeth gan Lucy Rivers
Dyfeisiwyd gan Daf James, Hannah McPake a Lucy Rivers

Yn dilyn tair wythnos o berfformiadau yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, bydd yn cwmni theatr arobryn Gagglebabble yn dychwelyd i Gymru gyda’i dehongliad gig-theatr unigryw ar straeon byrion Roald Dahl i oedolion. 

Gan gyfuno sgôr fywiog o gerddoriaeth wreiddiol fyw, cymeriadau sinistr, a throeon trwstan di-ri, â’r cwbl yn llawn hiwmor tywyll, Wonderman yw stori peilot RAF o’r Ail Ryfel Byd sy’n deffro mewn gwely ysbyty, wedi’i anafu’n ddifrifol. Wrth iddo lithro i mewn ac allan o fyd breuddwydion, rhithwelediadau a hunllefau, rydym yn mynd ar daith i lawr coridorau a thyllau cwningod annisgwyl meddwl Roald Dahl.

Mae hwn yn ddathliad o ragoriaeth prif storïwr y byd yn ystod blwyddyn ei ganmlwyddiant.

Paraotwch i ddisgwyl yr annisgwyl.

£12 / £10 (gostyngiadau)
Dydd Mawrth 13 – dydd Sadwrn 17 Medi, 8pm
Dydd Sadwrn 17 Medi, 2.30pm
Dydd Sul 18 Medi, 5pm

Oed 12+

Capsiynau gyda sgwrs iaith arwyddion Prydain cyn y sioe: o 7.00pm, dydd Iau 15 Medi

Disgrifiad Sain gyda thaith gyffwrdd: o 4pm, dydd Sul 18 Medi

roalddahl.com

Clichiwch yma: Wonderman Caeredin

Wonderman Tocynnau

01 Ionawr - 01 January 1970

Wonderman

  Trêlar

  Tîm Creadigol

  Addaswyd o straeon Roald Dahl i oedolion

  Sgript a geiriau’r caneuon gan Daf James

  Cerddoriaeth gan Lucy Rivers

  Wedi’i ddyfeisio gan Daf James, Hannah McPake a Lucy Rivers 

  Cyfarwyddwr Amy Leach

  Dylunydd Hayley Grindle

  Dylunydd Golau Josh Carr

  Dylunydd Sain Dan Lawrence

   

  Cast

  James Clark

  Pete Komor

  Hannah McPake

  Mark O’Connor

  Adam Redmore

  Lucy Rivers

  Joe Shire

  There is an enormous amount of talent packed onto a small stage for a brief time

  Dahl… would have mightily approved

  jolly fun at its most sinister

  ★★★★

  funny, freaky and brilliantly bizarre

  ★★★★★

  the stories are brilliantly knitted together with flawless acting, astounding singing and phenomenal instrumentals

  impressively slick

  An astounding tribute to Roald Dahl’s infamous imagination

  Wonderman is a spectacular show, not to be missed