Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo Rhian Lewis ydw i
Fy yw Cydlyndd Cyfarthrebu

Gyda’m dawn naturiol i fod yn orddramatig, hyfforddais yn wreiddiol fel dawnswraig Gyfoes, gan raddio o Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Llundain) yn 2011.

Fodd bynnag, fel rhywun sy’n dioddef yn wael o Hiraeth, des yn ôl gartref i Gymru a gyrfa yn y cyfryngau. Wedi astudio am radd ôl-raddedig mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy’ wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda National Youth Arts Wales a gyda Theatr Sherman fel ei Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol.

Y tu allan i’r gwaith, rwy’n treulio fy amser yn prynu ffrogiau, coginio/bwyta, mynd â’m ci Cadi am dro a bod yng nghwmni fy nheulu.

Rwy’n edrych ymlaen at weithio ar draws Cymru gyda NTW, a gweld mwy o’r wlad brydferth yr wyf yn byw ynddi tra’n gweithio ar brosiectau newydd cyffrous.

Dilynwch fi @rhi_ntw