Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo Fiona Curtis ydw i
Fy yw'r Cydlynydd Cynhyrchu

Helo, Fiona ydw i, y Cydlynydd Cynhyrchu.

Neidiais i mewn i fyd Cynhyrchu a Rheoli Llwyfan yn 2009 ar ôl cwblhau Prentisiaeth yn ‘Rhaglen Egin Artistiaid’ Hope Street Ltd yn Lerpwl. Pan oeddwn i yno cefais gyfle i reoli sawl cynhyrchiad safle-benodol, mewn lleoliadau o draethau i amgueddfeydd.

Mae fy mrwdfrydedd dros greu a gwneud theatr mewn gofodau anarferol a heriol wedi parhau yn ystod fy mlynyddoedd fel Rheolwr Llwyfan Cwmni. Rwy’ wedi teithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol felly rwy’n teimlo bod gen i ddealltwriaeth eang o’r hyn sydd ei angen i lwyfannau cynyrchiadau yn effeithiol.

Rwy’ wrth fy modd i ymuno ag Adran Gynhyrchu NTW ar ôl gweithio ar gynifer o gynyrchiadau a Chynulliadau dros y blynyddoedd, ers ‘Shelf Life’ NTW02 yn 2010.