Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, fy enw i ydy Rosaleen Moriarty Simmonds OBE
Yr wyf yn Aelod o’ Bwrdd

Dyfarnwyd OBE iddi yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2015 am Wasanaethau i Gydraddoldeb a Hawliau Pobl Anabl. Rosie yw perchennog RMS Consultancy, gan gyflwyno gwasanaethau fel siaradwr ysbrydoledig, cyflwynydd radio a theledu, artist, actor ac awdur.

Mae ei gwaith ymgyrchu, gwirfoddoli ac elusennol yn helaeth ac yn amrywiol. Mae’n aelod o’r byd-enwog Mouth and Foot Painting Artists Association, ac yn Is Gadeirydd Clwb Busnes Caerdydd.  Mae Rosie wedi cyfrannu at nifer o gyhoeddiadau ac mae ei bywgraffiad Four Fingers and Thirteen Toes yn boblogaidd yn rhyngwladol. Rosie oedd y myfyriwr anabl cyntaf sy’n ddefnyddiwr cadair olwyn i gael ei derbyn yn fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, gan raddio ag Anrhydedd mewn Seicoleg.

Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr Stephen a’i mab James.