Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Jacob Gough ydw i
FI YW'R Rheolwr y Cynhyrchiad

Ar ôl gyrfa anhygoel fel actor yn blentyn, gan arbenigo mewn ffilmiau bywiog peryglus, symudodd Jacob i ochr fwy diogel perfformio fel technegydd yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth.

Oddi yma symudodd i faes rheoli cynhyrchu ac ymunodd yn swyddogol â National Theatre Wales fel Rheolwr Cynhyrchu yn 2014, ar ôl sawl blwyddyn o wneud gwaith llawrydd i ni.

Yn ogystal â'i rôl yma, mae Jacob yn gweithio'n rhyngwladol fel rheolwr cynhyrchu yn The Freedom Theatre, sydd wedi’i lleoli yng Ngwersyll Ffoaduriaid Jenin, Palestine.

Mae hefyd yn gynllunydd parti enwog ar gyfer partïon plant yng nghanolbarth Cymru.

Mae  peth o'r uchod yn wir ...