Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Kully Thiarai ydw i
Fy yw’r Cyfarwyddwr Artistig

Mae Kully wedi gweithio yn y celfyddydau perfformio am nifer o flynyddoedd fel gwneuthurwr Theatr, Cyfarwyddwr Artistig ac Ymgynghorydd yn y Celfyddydau. Roedd ei gyrfa gynnar yn bennaf mewn ysgrifennu newydd gyda chwmnïau teithiol cenedlaethol Red Ladder Theatre Company a Major Road, y ddau wedi’u lleoli yn Swydd Efrog.

Ers hynny mae wedi arwain nifer o sefydliadau a chwmnïau, gan gynnwys bod yn Gyfarwyddwr Artistig Contact Theatre, Manceinion, Theatr Haymarket Caerlŷr, Theatre Writing Partnership a Red Ladder Theatre Company; gan gomisiynu, cynhyrchu a chyfarwyddo gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae hi wedi creu amrywiaeth eang o waith sy'n cwmpasu  cymunedau, diwylliannau ac arddulliau perfformio; wedi cyfarwyddo gweithiau epig ar raddfa fawr, dramâu newydd ac wedi creu gwaith mewn mannau ar wahân i theatrau.

Cyn ymuno â National Theatre Wales ym mis Mai 2016 hi oedd Cyfarwyddwr sefydlol Cast - lleoliad perfformio newydd £22 miliwn sy’n ystafell fyw ddiwylliannol ar gyfer y dref; lle i berfformio, cyfranogi a chythruddo.

Mae Kully yn Gymrawd Theatr Clore; yn Gymrawd y Gymdeithas Celf Brenhinol ac yn Ymddiriedolwr Gŵyl Ryngwladol Manceinion.