Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Naomi Chiffi ydw i
Fy yw Cynorthwydd TEAM Addysg

Helo, Naomi ydw i. Rwy’n dod yn wreiddiol o orllewin Cymru ond symudais i Gaerdydd lle astudiais Lenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth.  Ar ôl graddio, penderfynais aros yng Nghaerdydd ac aeth un mlynedd ar ddeg heibio tan i mi adael.

Yn ystod yr amser hwnnw gweithiais i'r Groes Goch Brydeinig, cwblheais TAR mewn Saesneg a Drama, priodi, a dysgu yn Tanzania, teithio (cryn dipyn), cwblhau gradd Meistr mewn Sgriptio,  gweithio am bum mlynedd fel athrawes Saesneg a Cherddoriaeth yn y Barri, cyd-ysgrifennu sioe gerdd a berfformiwyd yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter ac yn Austin, Texas a chael dau o blant! Yr wyf yn awr wedi dychwelyd i orllewin Cymru lle yr wyf yr athro Saesneg arweiniol mewn Ysgol Uwchradd annibynnol yn ogystal ag yn wneuthurwr theatr gymunedol ac yn fam falch i dri o blant.

Ymunais â National Theatre Wales drwy fy nghysylltiad â TEAM ac rwy'n caru byd NTW a'r cyfan sydd ganddo i'w gynnig. Y tu allan i'r gwaith, gallwch ddod o hyd i mi ar y traeth gyda llyfr.