Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, fy enw i ydy Ben Tinniswood
Yr wyf yn Aelod o’ Bwrdd

Graddiodd Ben o Brifysgol Queen Margaret, Caeredin yn 2000 gyda gradd mewn Actio, cyn mynd ymlaen i weithio fel Actor/Cerddor ar draws amrywiaeth o gyfryngau ledled Ewrop.

Ers dychwelyd i Gymru yn 2013, ac yn aml ar y cyd â TEAM a Waleslab National Theatre Wales mae Ben wedi bod yn canolbwyntio ar ei waith ei hun fel Gwneuthurwr Theatr, Artist Sain a Chyfansoddwr. Mae hefyd wedi bod yn aelod o Banel TEAM dros y tair blynedd diwethaf, gan gymryd diddordeb arbennig yn rôl y Celfyddydau mewn Llesiant.