Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo Simon Pirotte dw i
Yr wyf yn Aelod o’ Bwrdd

Mae Simon yn Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Pen-y-bont, a raddiwyd yn  'rhagorol' gan Estyn (Mawrth 2016).  Dywedodd Estyn fod "y Pennaeth yn darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig sydd wedi cael effaith sylweddol ar y gwaith o drawsnewid y Coleg". Mae Coleg Pen-y-bont yn y safle uchaf o ran Colegau AB yn y DU yn Rhestr y Times, y 100 Cwmni Gorau i weithio iddynt 2017.

Graddiodd Simon mewn Drama ac Astudiaethau Clasurol o Brifysgol Aberystwyth a hyfforddodd fel athro Drama, Saesneg ac Astudiaethau'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Nottingham.  Mae ganddo MSc mewn Rheolaeth o Brifysgol De Cymru.

Mae wedi gweithio yn y sector addysg am ddeng mlynedd ar hugain. Mae hyn yn cynnwys gwaith yn y sectorau Addysg Uwch, Addysg Bellach ac ysgolion.  Mae hefyd wedi gweithio fel Pennaeth Adran yn Los Angeles, UDA ar gynllun blwyddyn gyda Fulbright.

Ynghyd â'i angerdd dros addysg, mae Simon wedi ymrwymo i Chwaraeon a'r Celfyddydau.  Mae'n aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru ac yn un o sefydlwyr y Steel Wasp Theatre Company. Bu gynt yn Gyfarwyddwr Cwmni Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg.

Mae Simon yn aelod o Fwrdd ColegauCymru, yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont yn ogystal ag aelod o Fwrdd Neuadd Les y Glowyr Ystradgynlais.

Mae Simon yn byw yn Ystradgynlais, mae'n briod â Kelly ac mae ganddynt dri o blant.