Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales
15-17 Chwefror 2018
Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Storm.1
NOTHING REMAINS THE SAME

National Theatre Wales

THE STORM CYCLE
Crëwyd gan Mike Pearson a Mike Brookes

Cyfres o chwe chynhyrchiad wedi’u dyfeisio, eu llunio a’u cyfarwyddo gan Mike Pearson a Mike Brookes, sydd wedi creu peth o waith mwyaf clodwiw National Theatre Wales hyd yn hyn. Bydd y gweithiau amlgyfrwng hyn yn cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, mewn amrywiaeth o raddfeydd a meintiau, ac yn archwilio dwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth. Byddant yn dod i ben yn 2020 gyda chynhyrchiad pwysig, newydd, ar raddfa fawr ar gyfer rhaglen 10fed pen-blwydd NTW.

There is a storm coming…
We live in tempestuous times: an era of climatic and environmental uncertainty 
and of

social and political upheaval. Perhaps it was always so.
But what new forms can theatre develop and adopt: to engage with and to reflect the temper of our times?
An urgent theatre: fit for purpose, addressing and expressing our present realities
Of living in the eye of the storm

Bydd The Storm Cycle yn adeiladu ar y dulliau a'r technegau y mae Pearson a Brookes wedi’u defnyddio yn eu trioleg o gynhyrchiadau arloesol i NTW,  The Persians (2010), Coriolan/us (2012) ac Iliad (2015), tra hefyd yn tynnu ar eu hanes a'u profiadau eu hunain fel gwneuthurwyr theatr yng Nghymru dros y 40 mlynedd diwethaf.

STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME 
Ail-gread barddonol ond sinematig o ddau lyfr cyntaf Metamorffoses Ovid.

Pafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion SY25 6BB
15-17 Chwefror 2018, 8pm

Tocynnau
£10 / £7.50 gostyngiadau 
£5 rhagddangosiad (15 Chwefror)
Mae cynllun Hynt yn berthnasol ar gyfer yr holl docynnau i'r Anabl – y medrir eu harchebu trwy ffonio 
029 2037 1689

Canllaw oedran: 14+

Perfformiadau hygyrch
Mae pob perfformiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn

Darpariaeth hygyrchiad pellach i’w gadarnhau. Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Delwedd: Y gwneuthurwyr theatr Mike Pearson a Mike Brookes, y tu allan i Bafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion, lleoliad STORM.1
Credyd: Dan Green / National Theatre Wales

Tocynnau Storm 1

15 February - 17 February 2018

STORM.1

Pafiliwn Bont

DateTimePerformancePriceAccessibilityActions
15
Thursday
February
20:00STORM.1£5.00 - 5.00Disabled AccessBook Tickets
16
Friday
February
20:00STORM.1£7.50 - 10.00Disabled AccessBook Tickets
17
Saturday
February
20:00STORM.1£7.50 - 10.00Disabled AccessBook Tickets

BETH I’W DDISGWYL

STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME

Mi fydd hwn yn berfformiad â seddu, o dan do, gyda rhywfaint yn digwydd mewn tywyllwch llwyr. Ond mae elfen o'r perfformiad yn yr awyr agored, felly dewch wedi'ch gwisgo ar gyfer y tywydd Cymreig ym mis Chwefror.

 

Ar y diwrnodau perfformio mi fydd swyddfa docynnau yn y safle. Mi fydd y swyddfa ar agor tua 45 munud cyn i'r perfformiad ddechrau, felly gallwch gasglu tocynnau wedi'u bwcio o flaen llaw a prynu unrhyw docynnau heb eu gwerthu (arian parod yn unig).
 
Mae parcio rhad ac am ddim, cyfyngedig, ar gael yn y safle. Y côd post ar gyfer y maes parcio yma yw SY25 6BB.
 
Nodwch os gwelwch yn dda 

Mae'r cynhyrchiad hwn wedi'i argymhell i unrhywun dros 14 mlwydd oed.
Rydym yn argymhell yn gryf na ddylai plant o dan wyth mlwydd oedd fynychu'r cynhyrchiad.

Does dim mynediad o gwbl i gŵn, heblaw cŵn cymorth.
 
Hyd y sioe fydd tua 75 munud, a dim egwyl.
 
Mi fyd y perfformiad yn cynnwys tân gwyllt.
 
Mae tai bach ar gael yn y safle.
 
Peidiwch a dod â diod alcoholig neu fwyd gyda chi. Caniateir dŵr potel.
 
Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.