Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales
Mehefin 2018
Caerdydd

English

National Theatre Wales a Quarantine

Gyda Chanolfan Mileniwm Cymru 

Rhan o Ŵyl y Llais 2018 

How do you do?

Siaredir Saesneg gan 1.75 biliwn o bobl ledled y byd - dyna un ym mhob pedwar. Mae llawer mwy o siaradwyr anfrodorol na siaradwyr Saesneg iaith gyntaf.

Beth sy'n digwydd i'ch ymdeimlad o’ch hunan pan fyddwch chi'n symud i rywle, ac nad ydych chi'n gwybod mewn gwirionedd sut i ddweud pwy ydych chi?

Dywedir erbyn diwedd y ganrif hon, byddwn wedi colli mwy na hanner ieithoedd y byd. Mae National Theatre Wales – sydd ei hun yn gweithredu mewn gwlad dwyieithog - yn cydweithio â Quarantine i greu cynhyrchiad newydd sy'n edrych ar syniadau sy'n ymwneud ag iaith, mudiad a hunaniaeth, syt yr ydym yn dysgu i siarad ac i wrando.

Delwedd: Allyson F White, dirprwy gyfarwyddwr, Rhaglenni Iaith Saesneg mewn ystafell ddosbarth ym Mhrifysgol Caerdydd
Credyd: Dan Green / National Theatre Wales