Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales
Medi 2018
Dinbych-y-Pysgod, Sir Benfro

The Tide Whisperer

National Theatre Wales
Ysgrifennwyd gan Louise Wallwein
Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai
Cynlluniwyd gan Camilla Clark

Profiad ymdrochol wedi’i ysgrifennu gan y bardd a dramodydd Louise Wallwein, mi fydd The Tide Whisperer yn mynd i'r afael â’r ffenomen byd-eang o ddadleoli a symudiadau torfol. Mae niferoedd uwch nag erioed yn symud ar draws y byd. Sut beth yw gadael eich cartref, i fyw gyda'r ansicrwydd efallai na fyddwch byth yn dod o hyd i un arall?

Mae The Tide Whisperer yn llawn straeon, yn fythol yn nomad, wedi teithio i'r cefnforoedd ac wedi cael ei gludo gan y llanw i lannau newydd braf.

Ar lannau Dinbych-y-pysgod, mae'r gynulleidfa yn casglu. Mae'r llanw yn troi'n gyflym ac mae storm yn dod. Mae'r dyfodol yn teimlo'n ansicr - mae dynoliaeth yn symud ac yn ceisio lloches. A fyddwn yn wynebu caredigrwydd neu’n cael ei gwrthod; yn cael cynnig lle diogel neu’n gorfod goroesi ar y môr peryglus, brawychus?

Bydd cynulleidfa The Tide Whisperer yn teithio o'r harbwr yn Ninbych-y-pysgod, ac yn archwilio arfordir Sir Benfro mewn cwch.

Delwedd: Y bardd a’r dramodydd Louise Wallwein yn harbwr Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

Credyd: Dan Green / National Theatre Wales