Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Richard Lynch
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Mae Richard wedi bod yn actor proffesiynol ers dros ddeng mlynedd ar hugain.

Mae’r cwmnïau y mae’n arbennig o falch o gael cysylltiad â hwy yn cynnwys Lurking Truth, Moving Being, Brith Gof ac Y Cwmni. Mae’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth. Yn ddiweddar chwaraeodd y brif ran yn Coriolan/us NTW.

Mae Richard yn byw yn Aberhonddu gyda’i bartner Louise a’i ddwy ferch Esme a Bethany.