Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Michelle Carwardine-Palmer ydw i
Fy yw'r Rheolwr-Gyfarwyddwr

Ymunais â'r sefydliad ym mis Awst 2012 pan oedd y cwmni yn ei anterth yn cynhyrchu tri chynhyrchiad ar gyfer Gŵyl Llundain 2012 (Olympiad Diwylliannol), a fy  sioe NTW gyntaf oedd yr anhygoel Coriolan/us.  Wedi dod o rôl cyd brif weithredwr fel Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer y theatr cynhyrchu ranbarthol, Salisbury Playhouse, fe wnaeth NTW ddangos i mi o'r cychwyn cyntaf sut y gall cwmni herio "beth yw theatr a beth y gall theatr fod" - ac rwyf wedi mwynhau'r daith erioed ers hynny.

Graddiais o'r Drindod Dewi Sant gyda BA (Anrh) mewn Theatr a Saesneg a hyfforddi fel Arweinydd Mynydd ym Mhlas y Brenin, felly roedd gen i werthfawrogiad da o dirwedd Cymru, ond ni wnaeth unrhyw beth fy mharatoi ar gyfer dyfnder yr ymgysylltiad a'r ddealltwriaeth o'r wlad rydym yn gweithio ynddi y mae NTW wedi ei rhoi i mi.  Mae cyflwyno gwaith mewn coedwigoedd, ar fynyddoedd, mewn clybiau Llafur, yn ein dinasoedd a'n trefi, gyda phob peth wedi'i wreiddio'n ddwfn yn y cymunedau y mae'n ymwneud â hi wedi bod yn ysbrydoliaeth.

Mae rhan fawr o fy rôl yn NTW yn canolbwyntio ar yr allanol, gan gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol a'r DU y mae'r cwmni yn cael effaith arno, ac y gall effeithio ar y cwmni.  Rwy'n sicrhau bod y cwmni yn gweithredu'n effeithiol ac yn cydymffurfio drwy weithredu polisïau, strategaethau ac yn adrodd i arianwyr.  Rwyf hefyd yn gwneud cacennau go dda, sy'n hanfodol i lesiant staff - mae ein sesiynau rhannu cinio misol yn uchafbwynt i mi.