Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, David Evans ydw i
Fy yw'r Pennaeth Cynhyrchu

Cyn ymuno â National Theatre Wales, roeddwn yn gweithio’n helaeth ledled y DU a thramor. Cydsefydlais Theatrical Solutions, cwmni cynhyrchu ac ymgynghori a oedd yn gweithio’n helaeth gyda chwmnïau yn y Dwyrain Canol, UDA ac uwchdiroedd ac ynysoedd yr Alban, ac ers 1999, rwyf wedi gweithio gyda Mathhew Bourne yn rheoli cynyrchiadau Swan Lake, The Car Man, Edward Scissorhands a Play Without Words.

Roeddwn hefyd yn Rheolwr Cynhyrchu ar gyfer The Dance Consortium, grŵp o theatrau sy’n gwahodd y cwmnïau dawnsio cyfoes gorau o ledled y byd i deithio o gwmpas y DU.
Yn dilyn ei agor yn Sydney, chwaraeais i ran sylweddol wrth ddod â Priscilla Queen of the Desert i’r West End yn ogystal â pharatoi ei pherfformiadau cyntaf yng Ngogledd America a Llychlyn.

Mae gennyf radd mewn Saesneg sydd yr un mor ddefnyddiol â thebot siocled.