Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Devinda De Silva ydw i
Fy yw'r Pennaeth Cydweithredu

Helo. Devinda, Pennaeth Cydweithredu ydw i. Rwyf wedi gweithio gyda chymunedau am fwy na deng mlynedd mewn amrywiaeth o rolau a sefydliadau. Cyn hynny bum yn gweithio ar gyfer asiantaeth buddsoddi cymdeithasol yn Llundain ac mewn Cymdeithas Tai yng Nghaerdydd.

Yn union cyn ymuno â National Theatre Wales, roeddwn yn rheolwr cynorthwyol gyda Student Volunteering ym Mhrifysgol Caerdydd. Ces i fy magu yng Nghaerdydd ac mae gen i radd mewn Gwleidyddiaeth, Ecfonomeg a Pholisi Cyhoeddus o Brifysgol Goldsmiths a gradd Meistr o Brifysgol Caerdydd.