Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Stephen Grant ydw i
Fy yw'r Pennaeth Cyllid

Helo ‘na. Steve Grant ydw i ac rwy’n Bennaeth Cyllid yn National Theatre Wales. Rwy’n gyfrifydd cymwys (CPFA), gyda gradd anrhydedd BSc (Econ) mewn Cyfrifeg o Brifysgol Caerdydd ac rwyf wedi bod gyda National Theatre Wales ers dechrau 2011.

Wedi fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd, rwy’n rheolwr ariannol profiadol gyda hanes profedig o gyflawni gwelliannau mewn perfformiad ac arwain cyflwyno prosiectau cyfrifeg technegol sylweddol, a datblygu polisïau ariannol, rhwydweithiau proffesiynol a hyfforddiant. Fel un o aelodau sefydlu Panel Cyfrifeg Llywodraeth Leol Cymru CIPFA, rwyf hefyd wedi datblygu safonau cyfrifeg.

Cyn ymuno ag NTW, treuliais y rhan fwyaf o’m gyrfa flaenorol mewn llywodraeth leol, yn fwyaf diweddar fel prif gyfrifydd am 7 mlynedd. Yn ofidus braidd, o’r tri awdurdod ropeddwn yn gweithio ar eu cyfer, dim ond un sy’n dal i fodoli!

Ar ôl gyrfa mewn llywodraeth leol, roedd ymuno ag NTW yn naid ddiwylliannol, ond yn brofiad rwyf wedi mwynhau’n fawr. Mae bod yn rhan o sefydliad hyblyg sy’n rhoi rhwydd hynt i unigolion arloesi a datblygu, ar y cyd â’r cwmni, i ateb yr heriau cyffrous a oedd yn ei wynebu yn nyddiau cynnar ei fodolaeth, wedi bod yn bleser mawr. Felly hefyd gweithio gyda phobl dalentog greadigol llawn ysbrydoliaeth.