Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Jenny McCarthy ydw i
Fi yw'r Cydlynydd Cyllid

Helo, Jenny ydw i a fi yw Cydlynydd Cyllid National Theatre Wales. Mae fy nhaith i National Theatre Wales wedi cynnwys gweithio mewn gwyliau cerdd anhygoel a bywiog, a theithio ar draws y byd o Ewrop i Asia, ac America i Affrica.
 
Chwe mlynedd yn ôl penderfynais newid fy welintons â’m bikini am gyfrifiannell a Microsoft Excel, a dechrau ar yrfa yn y sector ariannol. 
 
Yn National Theatre Wales rwy’n gyfrifol am bob peth sy’n ymwneud â chyllid, ond nid rhifau a thaenlenni yn unig sy’n llenwi fy nydd. Rydym oll yn cael ein hannog i fod yn rhan o bob cynhyrchiad ac ehangu ein gwybodaeth am y theatr yn gyffredinol. Mae’n amgylchedd gwaith hwyliog, cyffrous a gyda chynifer o bobl wahanol a chymaint o brosiectau blaengar, mae’n swydd ddelfrydol go iawn. 
 
Y tu allan i’r gwaith rwy’n hoffi; anifeiliaid, yn enwedig pandas, hufen iâ a chysgu’n hwyr ar ddydd Sadwrn.
 
Dilynwch fi ar @jenny_ntw