Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Catrin Rogers ydw i
Fi yw'r Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus

Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus National Theatre Wales ydw i.

Ces i fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd, ond dechreuais fy ngyrfa fel newyddiadurwr yn Llundain, yr Alban a ledled Cymru, gan ysgrfiennu adolygiadau llyfrau a theatr, erthyglau gwleidyddol, beirniadaeth bwytai a newyddion lleol, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yna gwnes i droi i ochr dywyll PR, gan weithio i ddechrau ar gyfer sefydliadau yn Llundain a Chaeredin cyn dod adre i helpu i lansio National Theatre Wales ym mis Tachwedd 2009.