Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Ian Hargreaves
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Mae Ian yn newyddiadurwr ac yn academydd sy’n byw ym Mhenarth. Mae’n Athro’r Economi Ddigidol ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn ddiweddar gofynnwyd iddo lunio dau adroddiad ar bynciau cymhleth. Yn 2010 adolygydd y diwydiannau creadigol yng Nghymru i Lywodraeth Glymblaid Cymru ac yn 2011 faterion eiddo deallusol i Lywodraeth Glymblaid y DU.  Yn 2013, cyd-ysgrifennodd Faniffesto ar gyfer yr Economi Ddigidol gyda Nesta.

Fel newyddiadurwr, bu’n Olygydd yr Independent a’r New Statesman; Dirprwy Olygydd y Financial Times ac yn Gyfarwyddwr BBC News.