Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, fi yw Sian Ede
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Mae gan Sian Ede hanes hir o weithio ym myd y celfyddydau yn sefydlydd ac yn ariannwr, yn awdur ac yn siaradwr. Bu’n Gyfarwyddwr Cangen y DU o’r Gulbenkian Foundation tan 2012, ac fe’i hadnabyddir orau am y rhaglen arloesol Celf a Gwyddoniaeth, sy’n sefydlu cydweithrediadau blaenllaw rhwng gwyddonwyr ac ymarferwyr celfyddydau ledled y byd celf; bu galw rhyngwladol am ei llyfr Art and Science. Mae’n gynghorydd i’r Wellcome Trust a’r Gymdeithas Frenhinol, a rhoddodd ddarlith wobrwyol Wilkins-Bernal-Medawar ar Gelf a Gwyddoniaeth yn 2008. Cafodd Sian ei geni a’i haddysgu yng Nghaerfyrddin ac ar ôl gyrfa gynnar yn y theatr ac yn dysgu drama i’r chweched dosbarth, ac addysg bellach ac uwch yn Lloegr a Chymru, bu’n gweithio yn Swyddog Drama ar gyfer Arts Council England, gan arwain ar bolisi Addysg Drama. Yn Gulbenkian cefnogodd nifer o weithgareddau arbrofol mewn theatr a dawns, yn ogystal â chomisiynu The Turning World: stories from the London International Festival of Theatre, llyfr a oedd yn dathlu rhyngwladoliaeth ac amrywiaeth cynyddol theatr ym Mhrydain.

Sian ddechreuodd raglen grant Perfformiad Cyfranogol Gulbenkian ac aeth y wobr gyntaf yn 2011 i National Theatre Wales i ddatblygu a chynhyrchu ei fenter theatr unigryw newydd, Da Gabay, a oedd yn cael ei arwain gan gymuned Somali Caerdydd.