Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Helo, Lisa Maguire ydw i
Fy yw'r Cynhyrchydd Gweithredol

Ymunais â’r cwmni ym mis Mai 2013, o Frantic Assembly lle yr oeddwn yn Gynhyrchydd Gweithredol am saith mlynedd. Yn Frantic Assembly helpais greu cyfres o gynyrchiadau arobryn a wyliwyd gan dros 175,000 o bobl yn y DU ac yn rhyngwladol. Buom yn cydweithio â National Theatre Wales ar Little Dogs yn Abertawe yn ystod Bl2.

Rydw i eisoes wedi gweithio yn theatrau’r Young Vic a’r Lyric. Mae fy ngwaith fel cynhyrchydd annibynnol yn cynnwys prosiectau gyda Gŵyl Ryngwladol Manceinion, The Work Theatre Collective a gyda theatr ymylol Llundain.

Mae gen i radd mewn Drama a Chelfyddydau Theatr o Goleg Goldsmiths, Prifysgol Llundain.